top of page

TINGIMUSED

1. Sissejuhatus
 

1.1 Need tingimused reguleerivad meie veebisaidi kasutamist.

1.2 Meie veebisaiti kasutades nõustute käesolevate tingimustega täielikult; Seega, kui te ei nõustu nende tingimuste või nende tingimuste mõne osaga, ei tohi te meie veebisaiti kasutada.

1.3 Kui sooritate meie veebisaidil ostu, palume teil nende tingimustega selgesõnaliselt nõustuda.

1.4 Meie veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane; kasutades meie veebisaiti või nõustudes nende tingimustega, garanteerite ja kinnitate meile, et olete vähemalt 18-aastane.

1.5 Meie veebisait kasutab küpsiseid; kasutades meie veebisaiti või nõustudes käesolevate tingimustega, nõustute küpsiste kasutamisega meie privaatsus- ja küpsistepoliitika tingimuste kohaselt.

2. Autoriõiguste teatis

2.1 Autoriõigus (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 Vastavalt nende tingimuste selgesõnalistele sätetele:

(a) meie koos oma litsentsiandjatega omame ja kontrollime kõiki meie veebisaidi ja meie veebisaidil oleva materjali autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi; ja

(b) kõik meie veebisaidil ja meie veebisaidil oleva materjali autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused on reserveeritud.

3. Litsents veebisaidi kasutamiseks

3.1 Võite:

(a) vaadata meie veebisaidi lehti veebibrauseris;

(b) alla laadida meie veebisaidilt lehti veebibrauseris vahemällu salvestamiseks;

(c) printida lehti meie veebisaidilt;

(d) voogesitada heli- ja videofaile meie veebisaidilt; ja

(e) kasutada meie veebisaidi teenuseid veebibrauseri abil,

nende tingimuste muude sätete kohaselt.

3.2 Välja arvatud punktis 3.1 või käesolevate tingimuste muude sätetega sõnaselgelt lubatud juhtudel, ei tohi te meie veebisaidilt ühtegi materjali alla laadida ega oma arvutisse salvestada.

3.3 Võite meie veebisaiti kasutada ainult oma isiklikel ja ärilistel eesmärkidel ning te ei tohi meie veebisaiti kasutada muudel eesmärkidel.

3.4 Välja arvatud nende tingimustega sõnaselgelt lubatud juhtudel, ei tohi te redigeerida ega muul viisil muuta meie veebisaidil olevat materjali.

3.5 Kui te ei oma ega kontrolli materjali asjakohaseid õigusi, ei tohi te:

(a) uuesti avaldada materjal meie veebisaidilt (sealhulgas taasavaldamine teisel veebisaidil);

(b) müüa, rentida või all-litsentsida meie veebisaidi materjali;

(c) näidata meie veebisaidi mis tahes materjali avalikult;

(d) kasutada meie veebisaidi materjali ärilistel eesmärkidel; või

(e) levitada materjale meie veebisaidilt.

3.6 Olenemata jaotisest 3.5 võite meie uudiskirja trükis ja elektroonilisel kujul edasi levitada kõigile isikutele.

3.7 Jätame endale õiguse piirata juurdepääsu meie veebisaidi osadele või isegi kogu veebisaidile oma äranägemise järgi; te ei tohi meie veebisaidil mis tahes juurdepääsupiirangu meetmetest mööda hiilida, neist mööda minna ega püüda mööda hiilida.

4. Vastuvõetav kasutamine

4.1 Te ei tohi:

(a) kasutada meie veebisaiti mis tahes viisil või võtta meetmeid, mis põhjustavad või võivad kahjustada veebisaiti või kahjustada selle toimivust, kättesaadavust või juurdepääsetavust;

(b) kasutada meie veebisaiti mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik, ebaseaduslik, petturlik või kahjulik või mis tahes ebaseadusliku, ebaseadusliku, petturliku või kahjuliku eesmärgi või tegevusega seoses;

(c) kasutada meie veebisaiti mis tahes materjali kopeerimiseks, salvestamiseks, hostimiseks, edastamiseks, saatmiseks, kasutamiseks, avaldamiseks või levitamiseks, mis koosneb (või on nendega seotud) nuhkvarast, arvutiviirusest, Trooja hobusest, ussist, klahvivajutuse logijast, juurkomplektist või muust ründetarkvara;

(d) teostada meie veebisaidil või sellega seoses ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta mis tahes süstemaatilisi või automatiseeritud andmekogumistoiminguid (sealhulgas piiranguteta kraapimine, andmete kaevandamine, andmete väljavõtmine ja andmete kogumine);

(e) pääseda juurde või muul viisil suhelda meie veebisaidiga mis tahes roboti, ämbliku või muude automatiseeritud vahendite abil, välja arvatud otsingumootori indekseerimise eesmärgil;

(f) rikkuda meie veebisaidi failis robots.txt sätestatud juhiseid; või

(g) kasutada meie veebisaidilt kogutud andmeid mis tahes otseturundustegevuseks (sealhulgas e-posti turundus, SMS-turundus, teleturundus ja otsepostitus).

4.2 Te ei tohi kasutada meie veebisaidilt kogutud andmeid üksikisikute, ettevõtete või muude isikute või üksustega ühenduse võtmiseks.

4.3 Peate tagama, et kogu teave, mille meile meie veebisaidi kaudu või meie veebisaidiga seoses esitate, on tõene, täpne, ajakohane, täielik ja mitteeksitav.

5. Tooted

5.1 Toodete reklaamimine meie veebisaidil kujutab endast pigem "kutse ravile" kui lepingulist pakkumist.

5.2 Võime oma veebisaidil saadaolevaid tooteid perioodiliselt muuta ja me ei võta endale kohustust jätkata ühegi konkreetse toote või tootetüübi tarnimist.

5.3 Meie veebisaidil esitatud hinnad võivad olla valesti esitatud.

5.4 Meie veebisaidi kaudu toodete müügile ja ostmisele kehtivad müügitingimused ning iga kord, kui teete meie veebisaidil ostu, palume teil nõustuda selle dokumendi tingimustega.

5.5 Kõigile tootearvustustele, mille esitate avaldamiseks meie veebisaidil, kehtivad jaotise 9 ja 10 tingimused.

9. Teie sisu: litsents
 

9.1 Nendes tingimustes tähendab "teie sisu" kõiki teoseid ja materjale (sealhulgas ilma piiranguteta tekst, graafika, pildid, helimaterjal, videomaterjal, audiovisuaalne materjal, skriptid, tarkvara ja failid), mille te meile või meie esitate. veebisait meie veebisaidil salvestamiseks või avaldamiseks, töötlemiseks või edastamiseks meie veebisaidi kaudu.

9.2 Lubate meile reprodutseerida, salvestada ja avaldada oma sisu sellel veebisaidil ja mis tahes järglase veebisaidiga seoses.

9.3 Annate meile õiguse all-litsentsida jaotise 9.2 alusel litsentsitud õigusi.

9.4 Annate meile õiguse esitada hagi jaotise 9.2 alusel litsentsitud õiguste rikkumise eest.

9.5 Käesolevaga loobute kõigist oma sisuga seotud moraalsetest õigustest kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses; garanteerite ja kinnitate, et kõigist muudest teie sisu moraalsetest õigustest on kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses loobutud.

9.6 Võite oma sisu redigeerida meie veebisaidil kättesaadavaks tehtud redigeerimisfunktsioonide abil lubatud ulatuses.

9.7 Ilma et see piiraks meie muid nendest tingimustest tulenevaid õigusi, kui te rikute mis tahes nende tingimuste sätet või kui meil on põhjust kahtlustada, et olete neid tingimusi mis tahes viisil rikkunud, võime kustutada, tühistada või tühistada nende avaldamise või muuta oma sisu või kogu sisu.

10. Sinu sisu: reeglid

10.1 Garanteerite ja kinnitate, et teie sisu järgib neid nõudeid ja tingimusi.

10.2 Teie sisu ei tohi olla ebaseaduslik ega ebaseaduslik, ei tohi rikkuda ühegi isiku seaduslikke õigusi ega olla alusena ühegi isiku vastu kohtusse algatada (igal juhul mis tahes jurisdiktsioonis ja mis tahes kohaldatava seaduse alusel).

10.3 Teie sisu ja teie sisu kasutamine meie poolt nende tingimuste ja tingimuste kohaselt ei tohi:

a) olema laimav või pahatahtlikult vale;

b) olema nilbe või sündsusetu;

(c) rikkuda mis tahes autoriõigust, moraalset õigust, andmebaasiõigust, kaubamärgiõigust, disainilahenduse õigust, edasiandmisõigust või muid intellektuaalomandi õigusi;

d) rikkuda mis tahes õigust usaldusele, õigust eraelu puutumatusele või andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud õigusi;

(e) kujutada endast hooletust nõuannet või sisaldada mis tahes hooletust avaldust;

f) kujutada endast kuriteo toimepanemisele kihutamist, kuriteo toimepanemise juhiseid või kuritegeliku tegevuse edendamist;

(g) ei suhtu mis tahes kohtusse põlglikult või rikub kohtumäärust;

(h) ei tohi rikkuda rassilist või usulist vihkamist või diskrimineerimist käsitlevaid õigusakte;

i) olema jumalateotus;

j) rikkuda ametisaladust käsitlevaid õigusakte;

k) olema rikkunud mis tahes lepingulisi kohustusi mis tahes isiku ees;

(l) kujutada vägivalda selgesõnaliselt, graafiliselt või põhjendamatult;

(m) olema pornograafiline, nilbe, kahemõtteline või seksuaalselt vulgaarne;

(n) olema ebaõige, vale, ebatäpne või eksitav;

(o) koosnevad juhistest, nõuannetest või muust teabest või need sisaldavad mis tahes juhiseid, nõuandeid või muud teavet, mille alusel võidakse tegutseda ja mis võivad nende järgimise korral põhjustada haigusi, vigastusi või surma või muid kaotusi või kahjustusi;

(p) kujutavad endast rämpsposti;

(q) olla solvav, petlik, petturlik, ähvardav, solvav, ahistav, antisotsiaalne, ähvardav, vihkamist õhutav, diskrimineeriv või õhutav; või

(r) tekitada kellelegi tüütust, ebamugavust või asjatut ärevust.

11. Teatage väärkasutusest

11.1 Kui saate teada mis tahes ebaseaduslikust materjalist või tegevusest meie veebisaidil või mis tahes materjalist või tegevusest, mis rikub neid tingimusi, andke meile sellest teada.

11.2 Saate meile igast sellisest materjalist või tegevusest teada anda meili teel.

12. Piiratud garantiid

12.1 Me ei garanteeri ega esinda:

(a) meie veebisaidil avaldatud teabe täielikkus või täpsus;

(b) veebisaidil olev materjal on ajakohane; või

(c) veebisait või mis tahes sellel olev teenus jääb kättesaadavaks.

12.2 Jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemisel ilma ette teatamata või selgitusteta peatada või muuta mis tahes või kõiki meie veebisaidi teenuseid ja lõpetada oma veebisaidi avaldamine; ja kui nendes tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei ole teil õigust saada hüvitist ega muid makseid mis tahes veebisaidi teenuste katkestamise või muutmise korral või kui me lõpetame veebisaidi avaldamise.

12.3 Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ja vastavalt punktile 13.1 välistame kõik kinnitused ja garantiid, mis on seotud käesolevate tingimuste sisu, meie veebisaidi ja meie veebisaidi kasutamisega.

13. Vastutuse piirangud ja välistused

13.1 Mitte miski nendes nõuetes ja tingimustes:

a) piirata või välistada vastutust hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest;

(b) piirata või välistada vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;

(c) piirata mis tahes kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava õigusega lubatud; või

(d) välistada kõik kohustused, mida ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada.

13.2 Käesolevas punktis 13 ja mujal käesolevates tingimustes sätestatud vastutuse piirangud ja välistused:

(a) nende suhtes kohaldatakse jaotist 13.1; ja

(b) reguleerib kõiki nendest tingimustest tulenevaid või nende tingimuste objektiga seotud kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest) ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi, välja arvatud ulatuses, mis on sõnaselgelt sätestatud teisiti nendes tingimustes.

13.3 Kui meie veebisaiti ja meie veebisaidil olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mistahes kahju või kahju eest.

13.4 Me ei vastuta teie ees kahjude eest, mis tulenevad mis tahes sündmusest või sündmustest, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.

13.5 Me ei vastuta teie ees ärikahjude eest, sealhulgas (piiramata) kasumi, sissetuleku, tulu, kasutamise, tootmise, eeldatava säästu, äri, lepingute, ärivõimaluste või firmaväärtuse kaotamise või kahjustumise eest.

13.6 Me ei vastuta teie ees mis tahes andmete, andmebaasi või tarkvara kadumise või riknemise eest.

13.7 Me ei vastuta teie ees ühegi erilise, kaudse või kaudse kahju või kahju eest.

13.8 Nõustute, et oleme huvitatud oma ametnike ja töötajate isikliku vastutuse piiramisest, ning seda huvi arvesse võttes tunnistate, et oleme piiratud vastutusega üksus; nõustute, et te ei esita isiklikult meie ametnike või töötajate vastu mingeid nõudeid seoses kahjudega, mida kannatate seoses veebisaidi või nende tingimustega (see ei piira ega välista loomulikult piiratud vastutusega ettevõtte vastutust ise meie ametnike ja töötajate tegude ja tegematajätmiste eest).

14. Käesolevate tingimuste rikkumine

14.1 Ilma et see piiraks meie muid nendest tingimustest tulenevaid õigusi, kui te neid tingimusi mis tahes viisil rikute või kui meil on põhjust kahtlustada, et olete neid tingimusi mis tahes viisil rikkunud, võime:

(a) saadab teile ühe või mitu ametlikku hoiatust;

(b) ajutiselt peatada teie juurdepääs meie veebisaidile;

(c) keelata teil püsivalt meie veebisaidile juurdepääsu;

(d) blokeerida teie IP-aadressi kasutavate arvutite juurdepääsu meie veebisaidile;

(e) võtke ühendust mõne või kõigi oma Interneti-teenuse pakkujatega ja taotlege, et nad blokeeriksid teie juurdepääsu meie veebisaidile;

(f) algatada teie vastu kohtumenetlus, olgu siis lepingu rikkumise või muu tõttu; ja/või

(g) peatada või kustutada teie konto meie veebisaidil.

14.2 Kui me peatame, keelame või blokeerime teie juurdepääsu meie veebisaidile või selle osale, ei tohi te võtta meetmeid sellisest peatamisest, keelamisest või blokeerimisest kõrvalehoidmiseks (sealhulgas piiranguteta teise konto loomine ja/või kasutamine).

15. Kolmandate isikute veebisaidid

15.1 Meie veebisait sisaldab hüperlinke teistele veebisaitidele, mis kuuluvad ja mida haldavad kolmandad osapooled; sellised hüperlingid ei ole soovitused.

15.2 Meil ei ole kontrolli kolmandate osapoolte veebisaitide ja nende sisu üle ning vastavalt jaotisele 13.1 ei võta me nende eest vastutust ega nende kasutamisest tuleneda võivate kadude või kahjude eest.

16. Kaubamärgid

16.1 Kõik meie logod ja muud meie registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on meile kuuluvad kaubamärgid; me ei anna nende kaubamärkide kasutamiseks luba ja selline kasutamine võib kujutada endast meie õiguste rikkumist.

16.2 Meie veebisaidil olevad kolmandate isikute registreeritud ja registreerimata kaubamärgid või teenusemärgid on nende vastavate omanike omand ja kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, me ei toeta ega ole seotud ühegi sellise õiguse omanikuga. ja sellisena ei saa me selliste õiguste kasutamiseks ühtegi litsentsi anda.

17. Variatsioon

17.1 Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta.

17.2 Muudetud tingimused kehtivad meie veebisaidi kasutamisel alates muudetud tingimuste veebisaidil avaldamise kuupäevast ja käesolevaga loobute kõigist õigustest, mille kohta teid võib muidu vajada teavitada või muudatustega nõustuda. 17.3. Kui olete nende tingimustega selgesõnaliselt nõustunud, palume teilt selgesõnalist nõusolekut nende tingimuste mis tahes muutmiseks; ja kui te meie määratud aja jooksul muudetud tingimustega selgesõnalist nõusolekut ei anna, keelame või kustutame teie konto veebisaidil ja te peate veebisaidi kasutamise lõpetama.

18. Ülesanne

18.1 Nõustute sellega, et võime loovutada, üle anda, sõlmida alltöövõtulepinguid või muul viisil käsitleda oma õigusi ja/või kohustusi nende tingimuste alusel.

18.2 Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, üle anda, allhankelepinguid sõlmida ega muul viisil käsitleda nendest tingimustest tulenevaid oma õigusi ja/või kohustusi.

19. Eraldatavus

19.1 Kui mõni kohus või muu pädev asutus tunnistab nende tingimuste sätte ebaseaduslikuks ja/või jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima.

19.2 Kui käesolevate tingimuste mis tahes ebaseaduslik ja/või jõustamatu säte oleks selle osa kustutamisel seaduslik või jõustatav, loetakse see osa kustutatuks ja ülejäänud säte jääb kehtima.

20. Kolmandate isikute õigused

20.1 Nende tingimuste alusel sõlmitud leping on meie ja teie kasuks ning see ei ole mõeldud kasu toomiseks ega ühegi kolmanda osapoole poolt jõustatav.

20.2 Käesolevate tingimuste alusel lepingust tulenevate poolte õiguste teostamine ei sõltu ühegi kolmanda isiku nõusolekust.

21. Kogu leping

21.1 Vastavalt jaotisele 13.1 moodustavad need nõuded ja tingimused koos meie privaatsus- ja küpsiste poliitikaga kogu lepingu teie ja meie vahel seoses meie veebisaidi kasutamisega ning asendavad kõik varasemad teie ja meie vahel sõlmitud lepingud seoses teie veebisaidi kasutamisega. meie veebisaidi kasutamine.

22. Seadus ja kohtualluvus

22.1 Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Inglise seadustele.

22.2 Kõik nende tingimustega seotud vaidlused kuuluvad Inglismaa kohtute ainupädevusse.

23. Seadusjärgsed ja regulatiivsed avalikustamised

23.1 Oleme registreeritud ettevõtete majas; Registri veebiversiooni leiate aadressilt https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703 ja meie registreerimisnumber on 11378703.

24. Meie andmed

24.1 Selle veebisaidi omanik ja haldaja on GeoSmartPro Ltd.

24.2 Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis registreerimisnumbri 11378703 all ja meie registrijärgne asukoht on GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Meie peamine tegevuskoht on GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 Võite meiega ühendust võtta:

a) posti teel, kasutades ülaltoodud postiaadressi;

(b) kasutades meie veebisaidi kontaktvormi;

c) telefoni teel, kui  meie veebisaidil on sel ajal avaldatud kontaktnumber; või

(d) meili teel, kasutades meie veebisaidil avaldatud e-posti aadressi, kui see on hetkel olemas.

bottom of page